Autostore

Category:

Description

En allsidig løsning for datafangst via MFP’er og  klienter uavhengig av produsent og Operativsystem. Løsningen baserer seg på datafangst, behandling og lagring til de fleste systemer som finnes innen IT i dag.

Autostore vil kunne leveres som mellomvare med mulighet for integrasjon til FollowMe løsninger som Safecom. Fordelen med dette er at en kan dra nytte av brukerinformasjon fra Safecom, inn i Autostore arbeidsflyter som skann til Sharepoint eller brukerens hjemmeområde.

En kan også få korrekte tilganger og rettigheter for innlogget bruker.

Menyvalg kan bli satt opp slik at brukere vil se forskjellige menyer basert på hvilke rettigheter eller tilganger brukerne har.

Ved skanning via AutoStore vil vi ofte heve kvaliteten på det skannede dokumentet ved å bruke funksjoner som:

  • Skjevoppretting
  • Fjerne blanke sider
  • Fjerne hull (hvis orginalen har vært hullet)
  • Fjerne bakgrunnsstøy

Når skanningsjobben utføres på Ricoh enheten, vil en kunne legge på de metadata felter en ønsker, og sikre at hele skanningsjobben er ferdig utført når en står ved Ricoh enheten.

Se VIDEO