Follow me

Description

Tradisjonell Follow Me løsning med sentral administrering.

Bruker trenger bare å forholde seg til en skriverkø. Når brukeren skriver til denne køen, vil utskriftsjobben og informasjonen om denne holdes på en Safecom server inntil bruker har autentisert seg på en enhet ved bruk av kort eller kode. Og trenger ikke lengre å fokusere på hvilke skrivere som skal skrives ut til. En utskrifts kø dekker alle utskriftsenheter som er knyttet til løsningen, uavhengig av lokasjon. Når en bruker logger seg på en enhet, kan brukeren selv velge hvilke jobber han eller henne vil skrive ut, holde eller slette. Dokumenter som ikke er hentet etter en pre-definert tid, vil automatisk bli slettet fra systemet. Dette resulterer i gevinster innen økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige områder.

Løsningen støtter sikker utskrift, skann til epost eller filområde, snarvei til tradisjonelle funksjoner, samt single signon til tredjeparts løsninger for avansert skanning med mer.