Nuance eCopy ShareScan

Organisasjoner i dag trenger å gjøre mer enn bare å skanne og konvertere papir til PDF. De trenger å kutte kostnader, automatisere arbeidsflyter, redusere karbonutslipp, bedre sikkerheten og sørge for at lover og regler overholdes. Nuance eCopy ShareScan integrerer papirbasert informasjon direkte inn i elektroniske arbeidsflyter. Med utgangspunkt i Ricoh-multimaskinen kan du skanne, behandle, koble sammen og automatisere papirinformasjon inn i digital informasjon som flyter lett i og gjennom bedriftens elektroniske kanaler. Resultatet er mindre papir og større forretningsvekst.

Kraftig multifunksjonsmaskin og skanneløsning for behandling av skjema og dokumenter
Fra skjemabehandling og strekkodebasert overføring til dokumentkryptering, gruppering av jobber, frakoblet behandling og mer, eCopy ShareScan Suite gir deg skanning i produksjonstrykk-klassen med overlegen brukervennlighet.

Behandler skjema raskere
Zonal-OCR gjør at du kan du fokusere på bestemte, forhåndsdefinerte områder, trekke ut data og sende dem til back-end-programmer.

Konverter automatisk papirkopier til nøyaktige, formaterte og redigerbare elektroniske kopier
Skanne, konvertere og redigere Microsoft Word, Excel, og PDF filer – inkludert kolonner, grafikk og tabeller. Spar tid og penger med høy grad av nøyaktighet og mindre omformatering.

Strømlinjeformet arkiv med fleksible løsninger for bedriftsinnhold
eCopy ShareScan gir deg direkte tilgang til innholds- og dokumentsstyringssystemene som finnes i markedet.

E-post og filsystemintegrering
Få tilgang til globale og personlige adressebøker og søk i mapper på multifunksjonsmaskinen – det er ikke nødvendig å gå tilbake til kontorpulten for å arkivere eller sende dokumenter. “Ekspress”-modus automatiserer rutinedistribusjon av e-post og sendte e-post vises i brukerens personlige “Sendte elementer”-mappe.

Høy sikkerhet og sømløs integrering av Active Directory
ShareScan integreres direkte med Active Directory og systemets legitimasjon av bruker slik at du kan kreve at brukere skal identifisere seg for å få tilgang til systemet og tilkoblede program. Det kan også kryptere informasjon for økt sikkerhet ved bruk av offentlige nettverk.