Det er stor etterspørsel etter Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit, Viktig å minne om at Folkehelseinstituttet anbefaler håndvask som beste håndhygiene for å begrense smitte. Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et alternativ dersom håndvask ikke er mulig.