Det er stor etterspørsel etter Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit, men vi sender til våre kunder etter hvert som vi får leveranser. Viktig å minne om at Folkehelseinstituttet anbefaler håndvask som beste håndhygiene for å begrense smitte. Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et alternativ dersom håndvask ikke er mulig.