EBA 2127c

En kontormakulatro med uovertruffen arkkapasitet. Meget betjeningsvennlig. Stort kabinett med åpning i front, forenkler tømmingen.

100 L