Kassalov

Det er kjent at alle kassa-leverandører må levere kasseapparat som er godkjent etter loven fra og med 1. januar 2017. Det betyr at ingen kan kjøpe nye eller brukte kasseapparat etter dette, uten å kjøpe et kassaapparat som er godkjent. Bokføringspliktige har frist til 1 januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system. Det lønner seg å sørge for å få det gjort i god tid før desember 2018.

LES MER PÅ: Skatteetaten.no

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer? Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig
å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem, og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi, og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.